Sektör Haberleri

 

Enerji Sözleşmeleri

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik Ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik ile afetler nedeniyle...

Enerji Sözleşmeleri

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik Ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik ile afetler nedeniyle...

Enerji Sözleşmeleri

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik Ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik ile afetler nedeniyle...