10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik Ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik ile afetler nedeniyle ertelenen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik bedellere ilişkin oluşan finansman maliyetlerinin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanması düzenlendi. Düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli.

Bu yönetmelik ile birlikte tüketici, afet dönemlerinde ertelenen faturaları için finansman maliyetine katlanmak (gecikme faizi ödemek) zorunda kalmayacak. Bu maliyet Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Süreç ise şöyle işleyecek;

Şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak. Süreç dahilinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bakanlık tarafından belirlenen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.