Enerji Sözleşmeleri

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik Ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk Ve/Veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik ile afetler nedeniyle...